Hjem

Galleri-Anthony

Anthony Crossa

 

 

 

Kunstmaler født 1967 .

 

Jeg er en kunstmaler i en etableret kunstverden, der har malet siden 1978 i Spanien og udstillet i forskellige kunstforeninger og gallerier. Mine seneste værker er mere farveri efter en lang pause hvor jeg fik hentet inspiration fra andre kilder. På mine værker ser man forskellige tekniker som glasvæv papir stof lim olie. Mine værker er inspireret af landskaber og maskiner.

 

 

 

Painter born, 1967.

 

I am a painter in an established art world who have painted since 1978 in Spain and exhibited in various art associations and galleries. My recent works are more dye after a long pause where I got inspiration from other sources. In my works one sees different techniques as glass fabric paper fabric glue oil. My works are inspired by landscapes and machines.

 

 

Pintor nacido en 1967.

 

Soy un pintor en un mundo del arte establecido que han pintado desde 1978 en España y expuesto en diversas asociaciones y galerías de arte. Mis obras recientes son más tinte después de una larga pausa donde me dieron la inspiración de otras fuentes. En mis obras se ven diferentes técnicas como el aceite de papel tejido de vidrio tela de pegamento. Mis trabajos están inspirados en los paisajes y las máquinas.

 

Mail adresse anthonycrossa@yahoo.dk